top of page

zo 30 jun

|

Amsterdam

Yoga Concert | Poetry, Yin yoga & Live Fralalai

Live geïmproviseerde muziek en een yin yogales verstrengelen rond mystieke poëzie voor een reis naar binnen.

Tickets zijn niet te koop
Andere evenementen bekijken
Yoga Concert | Poetry, Yin yoga & Live Fralalai
Yoga Concert | Poetry, Yin yoga & Live Fralalai

Tijd en locatie

30 jun 2024, 15:00 – 17:00

Amsterdam, De Wittenstraat 100, 1052 BA Amsterdam, Nederland

Over het evenement

Live geïmproviseerde muziek en een yin yogales verstrengelen rond mystieke poëzie voor een reis naar binnen. De magie van de yogaconcerten strijkt neer bij Natural High Yoga, deze luie zondagmiddag. Harpiste en zangeres Fralalai zal haar improvisaties naar de mat brengen, André Meeusen begeleidt de yogales, die wordt opgebouwd rond de poëzie van Mary Oliver. 

Wat is een yogaconcert?

Een concert, poëzievoordracht en yin yogales in één – dat is de formule van de yogaconcerten. De kalme, meditatieve en tegelijk intense houdingen van yin yoga geven de mogelijkheid om dieper in het bewustzijn te zakken, voorbij de denkpatronen van de geest. Op de yogamat verweven fysieke sensaties zich met muzikale improvisaties. Gedachten bedaren, waardoor ruimte ontstaat voor een open ontmoeting: de live muziek, yogahoudingen en poëzie bundelen samen, werken op elkaar in en versterken elkaar voor een innerlijke reis. 

Een taal die spreekt tot de ziel

De Italiaanse harpiste en zangeres Fralalai maakte tijdens eerdere yogaconcerten indruk met de diepte van haar muziek. De tederheid van haar harp, de roep van haar drums en engelachtige stem maken stil. Moeiteloos weeft ze zachte melodieën, doordrenkt van Keltische sferen en oeroude gezangen. Met haar aan boord, maakt het yogaconcert een reis van aardse diepten tot hemelse hoogten, verstrengeld met bezweringen die spreken tot de ziel. 

Een reis naar Zwarte Meer

Opmerkelijk aan de Amerikaanse dichteres Mary Oliver (1935-2019) is dat zij populair is onder een breed, spiritueel geëngageerd publiek en ook goed ligt bij het literaire establishment. Haar dichtbundels werden in Amerika 'best selling' en ze ontving tijdens haar carrière een grote diversiteit aan onderscheidingen: de Goodreads Choice Award (gebaseerd op lezersstemmen), de National Book Award (een prijs van boekhandelaren) en de Pulitzer Prize (een prestigieuze juryprijs). 

      Haar gedichten ademen een intieme sfeer, alsof je erbij bent terwijl ze wandelingen maakt door de natuur rond Blackwater Pond en zich verwondert over de mysteries van het leven. Haar poëzie is verraderlijk toegankelijk, want elke regel is begrijpelijk, terwijl er toch een diepe wijsheid in doorklinkt. 

Praktische info

Deur open: 14:45 uur.

Matjes en props zijn aanwezig. De instructies en poëzie is tweetalig. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 English:

Live improvised music and a yin yoga class intertwine around mystical poetry for a journey inside. The magic of the yoga concerts boards at Natural High, this lazy Sunday afternoon. Harpist and singer Fralalai will bring her improvisations to the mat, André Meeusen is guiding the yin yoga, designed around the poetry of Mary Oliver.

What is a yoga concert?

A concert, poetry performance, and a yin yoga class in one - this is the formula of the yoga concerts. The calm, meditative but intense postures of yin yoga allow to sink deeper into consciousness, beyond the patterns of the mind. On the yogamat, physical sensations weave together with musical improvisations. The mind becomes quieter, making space for an open encounter: live improvised music, yoga postures, and mystical poetry interact, strengthen each other and unite for an inner journey. 

A language that speaks to the soul

The Italian harpist and singer Fralalai made an impression with the depth of her music, during previous yoga concerts. There is a quieting power in the tenderness of her harp, the calling of her drum, and her angelic voice. Effortlessly, she weaves soft melodies, hinting on Celtic atmospheres and archaic chants. With her on board, the yoga concert embarks on a journey from the high celestial dimensions to the depth of the earth, weaving incantations that speak to the soul. 

A journey to Blackwater Pond

Remarkable about the American poet Mary Oliver (1935-2019) is her popularity under a wide, spiritually engaged audience while also being respected among the literary establishment. In America, she is a 'best selling' author of poetry, receiving a huge diversity of awards: the Goodreads Choice Award (based on readers' votes), the National Book Award (chosen by booksellers) and the Pulitzer Prize (a prestigious jury prize). 

      Her poems breath an intimate atmosphere, as if you join her during walks through the nature around Blackwater Pond, wondering about the mysteries of life. Her poetry is deceptively accessible, as every line is comprehensible, while lush of a deep wisdom. 

Practical info

Venue open: 14:45 am. 

Mats and props are available. The instructions and poetry will be bilingual. 

Deel dit evenement

bottom of page